Geçici Ustalık Yetki Belgeli Betonarme, Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Eğitimi

MESLEK ELEMANI TANIMI

      Betonarme   demir,   kalıpçılık     ve   çatıcılık işlerini   sağlık  ve  güvenlik 

şartlarına uygun olarak yapabilen kişidir.

 

 GİRİŞ KOŞULLARI

1.   Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2.  Mesleğin   gerektirdiği   işleri   ve   yeterlikleri   yapacak   bedensel  ve   fiziksel 

    özelliklere sahip olmak.

3.  Geçici ustalık yetki belgesine veya ilgili mevzuat kapsamındaki belgelerden 

    birine sahip olmak.

 

İSTİHDAM ALANLARI

      Mesleğin  gerektirdiği  yeterlilikleri  kazanan  bireyler;  başta  İnşaat  sektörü 

olmak üzere birçok sanayi alanında Betonarme Demir,Kalıp ve Çatıcı işlerinde 

çalışabilirler.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.   Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde 

    eğitim verilmektedir. 

2.  Programın uygulanabilmesi için inşaat teknolojisi alanı standart donanımları 

    ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER

1.  Programın  uygulanmasında  inşaat  teknolojisi/yapı  tasarım  alanında  eğitim 

    almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.  Programın   uygulanmasında   gerektiğinde   inşaat          teknolojisi/yapı   tasarım 

    alanında    sektör   deneyimi    olan   teknisyen    ve   meslek     elemanlarından 

    yararlanılabilir.

 

BELGELENDİRME

      Sertifika  programlarında;  meslek  elemanlarının  sahip  olduğu  yeterlikleri 

kazandırmaya  yönelik  eğitim  ve  öğretim  verilir.  Bu  programlarda  mesleğin 

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 Öğretim  programının  sonunda  mesleğin  yeterliklerini  kazanan  bireylerin 

    aldığı  belgeler  mevzuat  doğrultusunda  sertifikada  değerlendirilir.  Bireyler 

    mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. 

 Bireyler  gelecekte  meslek  değiştirmek  veya  mesleğin  ilişkili  olduğu  diğer 

    mesleklere  geçmek  amacıyla  eğitim  almak  isterse,  kazandığı  yeterlikler 

    değerlendirilecektir.

 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. 

 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek

    istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. 

 Mesleğin  seviyesine  ve  yeterliklerine  sahip  olanlar  sertifika  almaya  hak 

    kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

KURSİYER KAZANIMLARI

        Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;

1.  Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapabilecektir.

2.   Blokaj ve grobeton yapabilecektir.

3.   Duvar hazırlığı yaparak duvar örebilecektir.

4.  Ahşap kalıp işlerini projesine uygun olarak yapabilecektir .

5.   Betonarme demiri donatıya hazırlayıp ve montajını yapabilecektir.

6.  Sıva, boya ve seramik uygulaması yapabilecektir.

7.  Meslek hesaplarını yapabilecektir.

8.  Betonarme hatıl, lento, temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kalıbı 

    yapabilecektir.

9.  Beton dökümü ve kalıbı sökeme yapabilecektir.

10.Ahşap oturtma çatı, asma çatı, çatı kaplaması yapabilecektir.

11.Tünel kalıp sistemini yapabilecektir.

12.Depremle ilgili yönetmeliklerdeki imalatlar uygulamalarını yapabilecektir.

 

AMAÇLAR     

Öğrenci/Kursiyer

    1.  İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.

    2.  Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.

    3.  İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak 

        gerekli tedbirleri alabilecektir.

    4.  İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli 

        müdahaleyi yapabilecektir.

    5.  İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.

    6.  İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir. 

    7.  Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak betonarme demir, kalıpçılık ve

        çatıcılık gerçekleştirebilecektir. 

    8.  Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre 

        işlerini gerçekleştirebilecektir. 

    9.  Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine 

        göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir. 

    10.  Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini 

        gerçekleştirebilecektir. 

 

 


 

Okunma 1592 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 19 Aralık 2012 12:32